Impatiently Neglecting Ancestor - Walk On By

Få ensam vårdnad

Det kan hända saker i ens liv som gör att man behöver ta kontakt med en advokat som kan hjälpa en med det som man behöver hjälp med. Som att man kanske behöver ansöka om ensam vårdnad så att man kan ha barnen på heltid. Ja det kan finnas olika orsaker till det och om det är är så, är det bra att man kan ta kontakt med dom man behöver för att det ska kunna bli bra och att man ska kunna göra så att barnen mår så bra som möjligt. Det är ju väldigt viktigt att dom mår bra och det ska ju vara prioritet ett.

Bra att det finns bra hjälp att få

Det är ju väldigt tacksamt att kunna få den hjälp som man behöver och att man kan göra det som man känner är det som kommer att göra att familjen mår så bra som möjligt och att man kan göra så mycket som möjligt. Ja det finns så mycket som man kan göra och som man kommer att kunna göra om det är så att man känner att man får det att bli så som man behöver.
Så det kan vara bra att man kollar upp det hela och att man ser till att man får den hjälpen som man behöver och det är ju bra att det finns så mycket bra hjälp som man kan få. Så det är ju bra att man tar till vara på den hjälpen som man kan få så att det blir lite smidigare och lättare att få det att bli så som man har tänkt och som man känner är det som kommer att göra att man kan göra det på det sättet. Ja det finns ju så mycket som man kan göra och som är bra som kommer att göra att det blir lättare.