Impatiently Neglecting Ancestor - Walk On By

Inriktning.

Ibland undrar jag vad jag skulle ha arbetat med idag om jag hade haft mål i mitt liv som ung. Det var inte alls så att jag blev hindrad på något sätt men jag tror att man i någon mån måste uppmuntra ungdomar att sätta upp mål eftersom annars blir det bara saker. Det som blev var ju i och för sig helt okay men med lite planering och eftertanke hade livet kanske sett annorlunda ut, vem vet. Jag har väl vissa idéer om vad som skulle ha varit kul att testa. Sedan är det ju tankarna som säger till en själv att man inte skulle klarat vissa saker. Kanske har jag lite dåligt själv förtroende på det sättet, jag vet faktiskt inte hur det är.